Ukr  National Championships Ukraine I.T.T. (25 km) 29/06/2007  
  Category: NCT3  
Result History  

  Rank       Rider   Team   Time   CQ  
 1. UKR  KALITOVSKA Lesya - 36'04" 5 
 2. UKR  GALYUK Svitlana - 04" 3 
 3. UKR  BOCHKAROVA Elizaveta - 41" 1 
 4. UKR  ANDRUK Alona USC 01'02" 0 
 5. UKR  KASHCHYSHYNA Oxana - 01'08" 0 
 6. UKR  POLKHOVSKA Olga - 01'13" 0 
 7. UKR  VYSOTSKA Evgeniya - 01'15" 0 
 8. UKR  FIGHURSKA Nataliya - 01'48" 0 
 9. UKR  IVANYUK Olga - 01'49" 0 
 10. UKR  KRASOVA Katerina - 01'49" 0 
 11. UKR  SHARGA Olena - 01'57" 0 
 12. UKR  KARPENKO Valentyna - 01'59" 0 26/11/2022 - Remarks or suggestions? Mail to info@cqranking.com
CQ Ranking - Copyright © 2022, Credits