Ukr  National Championships Ukraine R.R. (122 km) 30/06/2007  
  Category: NC3  
Result History  

  Rank       Rider   Team   Time   CQ  
 1. UKR  BOCHKAROVA Elizaveta - 3h44'02" 10 
 2. UKR  KASHCHYSHYNA Oxana -  6 
 3. UKR  KRASOVA Katerina -  4 
 4. UKR  GALYUK Svitlana - 10" 2 
 5. UKR  POLKHOVSKA Olga - 11" 1 
 6. UKR  VYSOTSKA Evgeniya - 11" 0 
 7. UKR  OVCHARENKO Nina - 11" 0 
 8. UKR  ANDRUK Alona USC 11" 0 
 9. UKR  KALITOVSKA Lesya - 15" 0 
 10. UKR  MARTSINKO Nataliya - 20" 0 
 11. UKR  CHUZHYNOVA Iryna USC 35" 0 
 12. UKR  SHARGA Olena - 58" 0 26/11/2022 - Remarks or suggestions? Mail to info@cqranking.com
CQ Ranking - Copyright © 2022, Credits