Ukr  National Championships Ukraine (Tarashcha) R.R. (130 km) 27/06/2015  
  Category: NC2  
Result History  

  Rank       Rider   Team   Time   CQ  
 1. UKR  RIABCHENKO Tetyana ISG 3h43'46" 40 
 2. UKR  DEMYDOVA Olena ASA 53" 24 
 3. UKR  SOLOVEY Hanna ASA 05'37" 21 
 4. UKR  SHEKEL Olga - 05'37" 18 
 5. UKR  SHARGA Olena - 05'37" 16 
 6. UKR  SEMIONOVA Irina - 05'37" 14 
 7. UKR  VYSOTSKA Evgeniya - 05'37" 12 
 8. UKR  OLIINYK Olena TCF 05'59" 11 
 9. UKR  IVANIUK Maryna - 06'17" 10 
 10. UKR  ALIEKSIEIEVA Viktoria - 06'19" 9 
 11. UKR  KONDRATENKO Khrystyna - 06'46" 8 
 12. UKR  KONONENKO Valeria - 06'48" 7 
 13. UKR  KLIMCHENKO Tetyana - 07'59" 6 
 14. UKR  BARANOVSKA Liliya - 11'59" 5 30/11/2023 - Remarks or suggestions? Mail to info@cqranking.com
CQ Ranking - Copyright © 2023, Credits