VIE NGUYEN Thuy Dung
04/09/1990
Elite-2
 Current CQ-value:
Rank:
0  
 CQ
-
© thethaohcm.com.vn
< back to overview

  Date   Cat.       Rank   Race   CQ  
                         
2015 Elite-2
 22/05/20152.2Chn 51Tour of Zhoushan Island0 
 22/05/20152.2sChn 48Tour of Zhoushan Island, Stage 3: Shengsi - Shengsi0 
 21/05/20152.2sChn 55Tour of Zhoushan Island, Stage 2: Shengsi - Shengsi0 
 20/05/20152.2sChn 37Tour of Zhoushan Island, Stage 1: Shengsi - Shengsi0 
 10/04/20152.2Tha 23The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand2 
 10/04/20152.2sTha 38The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand, Stage 3: Nong Khai - Udonthani0 
 9/04/20152.2sTha 26The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand, Stage 2: Nong Khai - Nong Khai0 
 8/04/20152.2sTha 9The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand, Stage 1: Udonthani - Nong Khai0 
 7/03/20152.NEsVie 1Biwase Cup, Stage 9: Thành phô Bà Ria - Thành phô Thu Dâu Môt0 
 6/03/20152.NEsVie 1Biwase Cup, Stage 8: B́nh Thuân - Thành phô Vung Tàu0 
 4/03/20152.NEsVie 9Biwase Cup, Stage 6: Thành pho Nha Trang - Thành pho Phan Rang0 
 4/03/20152.NEsVie 1Biwase Cup, Stage 5: Thành pho Nha Trang T.T.T.0 
 3/03/20152.NEsVie 3Biwase Cup, Stage 4: Ṿng quanh Ho Xuân Huong0 
 14/02/2015CCT2Tha 8Asian Championships (Nakhon Ratchasima) I.T.T.3 
 11/02/2015CC2Tha 32Asian Championships (Nakhon Ratchasima) R.R.0 
  Total 2015: 5  
                         
2014 Elite-2
 10/04/20142.2Tha 8The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand21 
 10/04/20142.2sTha 17The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand, Stage 3: Mae Chan - Mae Chan0 
 9/04/20142.2sTha 34The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand, Stage 2: Mae Chan - Mae Chan0 
 8/04/20142.2sTha 24The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand, Stage 1: Chiang Rai - Chiang Rai0 
 14/03/20142.NEVie 6Biwase Cup0 
 14/03/20142.NEsVie 5Biwase Cup, Stage 8: Thành phô Bà Ria - Thành phô Thu Dâu Môt0 
 13/03/20142.NEsVie 6Biwase Cup, Stage 7: Thành phô Phan Thiêt - Huyên Dât Do0 
 12/03/20142.NEsVie 7Biwase Cup, Stage 6: Thành pho Phan Rang - Thành pho Phan Thiêt0 
 11/03/20142.NEsVie 9Biwase Cup, Stage 5: Thành pho Nha Trang - Thành pho Phan Rang0 
 9/03/20142.NEsVie 7Biwase Cup, Stage 3: Ṿng quanh Ho Xuân Huong0 
 8/03/20142.NEsVie 2Biwase Cup, Stage 2: Thành pho Bao Lôc - Thi tran Duc Trong0 
  Total 2014: 21  
                         
2013 Elite-2
 15/12/2013XXMya 4Southeast Asian Games (Nay Pyi Taw) I.T.T.0 
 10/04/20132.2Tha 1The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand60 
 10/04/20132.2sTha 9The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand, Stage 3: Phang Nga - Phuket0 
 9/04/20132.2sTha leaderThe Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand, Stage 2: Phuket - Phang Nga3 
 9/04/20132.2sTha 7The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand, Stage 2: Phuket - Phang Nga0 
 8/04/20132.2sTha 2The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand, Stage 1: Phuket - Phuket6 
 16/03/2013CC2Ind 21Asian Championships (New Delhi) R.R.0 
 13/03/2013CCT2Ind 10Asian Championships (New Delhi) I.T.T.1 
  Total 2013: 70  
                         
2012 Elite-2
 12/07/20122.NEVie 2An Giang Television Cup0 
 11/07/20122.NEsVie leaderAn Giang Television Cup, Stage 5: Vinh Long - Vi Thanh0 
 11/07/20122.NEsVie 1An Giang Television Cup, Stage 5: Vinh Long - Vi Thanh0 
 10/07/20122.NEsVie 5An Giang Television Cup, Stage 4: Ben Tre - Vinh Long0 
 9/07/20122.NEsVie leaderAn Giang Television Cup, Stage 3: Cu Chi - Ben Tre0 
 9/07/20122.NEsVie 1An Giang Television Cup, Stage 3: Cu Chi - Ben Tre0 
 8/07/20122.NEsVie 2An Giang Television Cup, Stage 2: Dong Xoai - Cu Chi0 
 7/07/20122.NEsVie 2An Giang Television Cup, Stage 1: Dong Xoai0 
  Total 2012: 0  
                         
2011 Elite-2
 16/11/2011XXIna 17Southeast Asian Games (Jakarta) R.R.0 
 16/07/20112.NEVie 9An Giang Television Cup0 
 16/07/20112.NEsVie 3An Giang Television Cup, Stage 7: Rach Gia - Long Xuyen0 
 15/07/20112.NEsVie 2An Giang Television Cup, Stage 6: Can Tho - Rach Gia0 
 13/07/20112.NEsVie 4An Giang Television Cup, Stage 4: Ben Tre - Cao Lanh0 
 12/07/20112.NEsVie 2An Giang Television Cup, Stage 3: Thu Dau Mot - Ben Tre0 
 11/07/20112.NEsVie 2An Giang Television Cup, Stage 2: Dong Xoai - Thu Dau Mot0 
 18/02/2011CC2Tha 4Asian Championships (Nakhon Ratchasima) R.R.18 
 16/02/2011CCT2Tha 8Asian Championships (Nakhon Ratchasima) I.T.T.3 
  Total 2011: 21  
                         
2010 Elite-2
 16/07/20102.NEVie 5An Giang Television Cup0 
 16/07/20102.NEsVie 1An Giang Television Cup, Stage 7: Rach Gia - Long Xuyen0 
 15/07/20102.NEsVie 3An Giang Television Cup, Stage 6: Vinh Thuan - Pha Tac Cau Xeo Ro0 
 14/07/20102.NEsVie 2An Giang Television Cup, Stage 5: Soc Trang - Ca Mau0 
 13/07/20102.NEsVie 2An Giang Television Cup, Stage 4: Can Tho - Soc Trang0 
 12/07/20102.NEsVie 5An Giang Television Cup, Stage 3: Cao Lanh - Can Tho0 
  Total 2010: 0  
                         
2007 Elite-2
 14/07/20072.NEsVie 1An Giang Television Cup, Stage 7: Vam Ray - Long Xuyen0 
 13/07/20072.NEsVie 1An Giang Television Cup, Stage 6: Long Xuyen - Rach Gia0 
 12/07/20072.NEsVie 3An Giang Television Cup, Stage 5: Tra Vinh - Cao Lanh0 
 8/07/20072.NEsVie 5An Giang Television Cup, Stage 1: Ca Mau0 
  Total 2007: 0  
 
  Overall total: 117  7/10/2022 - Remarks or suggestions? Mail to info@cqranking.com
CQ Ranking - Copyright © 2022, Credits