Kaz  National Championships Kazakhstan (Karaganda) R.R. (176 km) 28/06/2008  
  Category: NC3  
Result History  

  Rank       Rider   Team   Time   CQ  
 1. KAZ  BAZAYEV Assan AST 4h05'45" 60 
 2. KAZ  RENEV Sergey ULN 07" 36 
 3. KAZ  GOUROV Maxim ASY 07" 26 
 4. KAZ  MURAVYEV Dmitriy AST 07" 19 
 5. KAZ  GRUZDEV Dmitriy ULN 16" 15 
 6. KAZ  IZOTOV Vadim - 16" 13 
 7. KAZ  DMITRIYEV Valeriy ULN 24" 11 
 8. KAZ  SLONOV Nikolay - 43" 9 
 9. KAZ  RAIMBEKOV Bolat ULN 43" 7 
 10. KAZ  DYACHENKO Alexandr ULN 43" 5 
 11. KAZ  LYALKO Alexey ULN 01'42" 0 
 12. KAZ  NEVDAKH Pavel - 01'42" 0 
 13. KAZ  IGLINSKIY Valentin ULN 03'32" 0 
 14. KAZ  KUPESHOV Berik AST 03'32" 0 
 15. KAZ  SLADKOV Evgeniy CZP 03'32" 0 
 16. KAZ  KUCHEROV Andrey - 03'32" 0 
 17. KAZ  TLEUBAYEV Ruslan ULN 03'32" 0 
 18. KAZ  NEPOMNYACHSHIY Yevgeniy - 03'32" 0 
 19. KAZ  ILYASSOV Vladimir - 03'32" 0 
 20. KAZ  SHUSHEMOIN Alexandr ULN 03'32" 0 
 21. KAZ  IVANOV Nikolay - 03'32" 0 
 22. KAZ  KUZIN Sergey - 03'32" 0 
 23. KAZ  DOSMAILOV Ruslan - 03'32" 0 
 24. KAZ  UTEGENOV Baurzhan - 03'32" 0 
 25. KAZ  JUMABEKOV Nazar ULN 03'32" 0 
 26. KAZ  KARASSEV Andrey - 03'32" 0 
 27. KAZ  MAMYROV Bakhtiyar - 03'32" 0 
 28. KAZ  IGLINSKIY Maxim AST 03'46" 0 
 29. KAZ  MIZOUROV Andrey AST 03'46" 0 
 30. KAZ  SHUMAKOV Yevgeniy - 08'42" 0 
 31. KAZ  SHUGAIPOV Ablay - 11'18" 0 
 32. KAZ  MEREY Kharkharman - 11'18" 0 
 33. KAZ  AFANASYEV Alexandr - 11'35" 0 
 34. KAZ  GNYSSAREV Konstantin - 14'44" 0 
 35. KAZ  TURGANBAYEV Baurzhan - 14'44" 0 
 36. KAZ  PELYAIKIN Yevgeniy - 17'18" 0 
 37. KAZ  SHALAMOV Vadim - 17'18" 0 
 38. KAZ  ZEITS Andrey AST 17'18" 0 
 39. KAZ  KELIMBERDIN Timur - 17'18" 0 30/05/2020 - Remarks or suggestions? Mail to info@cqranking.com
CQ Ranking - Copyright © 2020, Credits