Mkd  National Championships FYR of Macedonia (Stobi) I.T.T. (24 km) 23/06/2018  
  Category: NCT5  
Result History  

  Rank       Rider   Team   Time   CQ  
 1. MKD  PETROVSKI Andrej - 30'33" 7 
 2. MKD  LEVKOV Nikola - 34" 4 
 3. MKD  STEFANOV Gorgy Pop - 01'24" 2 
 4. MKD  TRIFUNOVSKI Jane - 01'36" 0 
 5. MKD  SIMONOVSKI Darko - 01'42" 0 16/12/2018 - Remarks or suggestions? Mail to info@cqranking.com
CQ Ranking - Copyright © 2018, Credits